ACP TURN 78

...pentru informarea dvs.

  • Mărește dimensiunea fontului
  • Dimensiunea fontului normală
  • Micește dimensiunea fontului
Home Recuperarea restantelor

Recuperarea restantelor pe cale legala

Email
Evaluare utilizator: / 15
Cel mai slabCel mai bun 

Procedura de recuperare a restantelor de la proprietarii restantieri

 

ACTIUNEA IN JUSTITIE

Inaintea actiunii in justitie recomandam conducerii asociatiei de proprietari sa transmita

restantierului, prin posta cu confirmare de primire, o NOTIFICARE-SOMATIE (conform model

tipizate si extrase de la Manualul Asociatiei de Proprietari).

 

Actiunea propriu-zisa

Conform prevederilor legale in materie asociatia de proprietari are dreptul de a actiona in justitie pe orice

proprietar (privat sau de stat, persoana fizica sau juridica, roman sau strain) pentru sumele datorate cu titlu

de contributie la cheltuielile comune ale cladirii daca suma reprezinta o restanta de cel putin 3 luni.

Cererea de chemare in judecata (prezentata ca model mai jos) va fi formulata catre judecatoria

competenta teritorial (in raza careia isi are domiciliul paratul-restantierul) de catre asociatia de proprietari

reprezentata de catre presedinte sau de catre o alta persoana imputernicita in mod expres de catre acesta.

La cerere se ataseaza urmatoarele acte in copie, in 2 (doua) exemplare:

  • Incheierea judecatoreasca si codul fiscal al asociatiei de proprietari;
  • Listele de plata din care sa reiasa suma datorata;
  • Centralizator pe apartamentul respectiv semnat de presedinte si administrator care sa cuprinda cotele restante aferente fiecarei luni in parte, cu calcularea separata a penalitatilor aplicate fiecarei cote si numarul de zile pentru care au fost percepute;
  • Procesul-verbal al adunarii generale prin care s-a hotarat sistemul de penalizari si procentul de

penalizare aplicat pentru fiecare zi de intarziere;

  • Facturile de la furnizori cu penalizari si modul de repartizare a acestora (in situatia in care asociatia de proprietari nu are un sistem propriu de penalizari).

 

IMPORTANT: Actiunea este scutita de plata taxei de timbru.

 

Executarea silita

Sentinta data in favoarea asociatiei de proprietari, pentru sumele datorate de oricare proprietar, in

momentul in care devine definitiva si irevocabila, poate fi investita cu formula executorie si pusa in

executare prin oricare din modalitatile permise de Codul de procedura civila. Astfel, asociatia de

proprietari se va adresa in acest sens unui birou de executori judecatoresti cu solicitarea de a se initia

executarea silita asupra bunurilor mobile sau imobile ale debitorului sau executarea silita prin poprirea pe

salariul de la locul de munca sau pe pensie (plata catre asociatie pentru debitul respectiv fiind efectuata de

catre angajator sau casa de pensii). Asociatia de proprietari, in functie de valoarea creantei si a bunurilor,

salariului sau pensiei de care dispune debitorul, isi va alege modalitatea efectiva de executare silita.

Dreptul de a cere executarea silita a hotararii judecatoresti se prescrie dupa trecerea unui termen de 3 ani

de la nasterea sa, adica de la data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti.

In prezent aceasta este singura solutie de a recupera restantele de la un restantier dar nu si cea mai eficienta

din punctul nostru de vedere. Normal este ca sumele care privesc obligatiile proprietarilor catre asociatia

de proprietari sa fie cat mai mici (pentru care actiunea o face asociatia), adica sa nu cuprinda si sumele

care se cuvin de fapt regiilor care trebuie sa actioneze impotriva restantierilor-consumatori pentru

recuperarea debitelor la plata serviciilor ce privesc consumul.

 

NOTA: Actiunea in numele asociatiei de proprietari fiind relativa simpla daca dosarul contine toate

documentele mai sus mentionate poate fi facuta de presedintele asociatiei sau de catre oricare alta persoana

din cadrul asociatiei (administrator, cenzor, membru comitet executiv, proprietar, alta persoana) la costuri

de regula mult mai mici decat atunci cand se face angajarea unui avocat.

 

Sursa: FAPR  

 

Sus 

 

 

 

 

Sus

Stiri

Repartitoarele de caldura - platim mai mult ca sa stam in frig

În România sistemul repartitoarelor s-a aplicat foarte prost prin încalcarea tuturor regulilor de baza foarte multi oameni fiind nemultumiti. Dovada nemultumirilor o reprezinta urmatoarele probleme create în blocurile în care s-au montat aceste repartitoare:

1. Persoanele care s-au încalzit, chiar si numai partial, platesc mai mult ca înainte de montarea repartitoarelor. Cele mai afectate sunt familiile cu copii.

2. Multe dintre persoanele care nu se încalzesc cu caloriferele se încalzesc cu aragazul, iar factura de gaze creste foarte mult pe timp de iarna si diferenta nu este platita de catre cei care folosesc aragazul pe post de calorifer ci la comun de toti locuitorii din bloc.

3. Exista persoane care delclara un consum foarte mic pe repartitoare, incalzindu-se "de la soare...." Tot ce nu se regaseste in suma consumurilor data de repartitoare se transfera pe consum parti comune, fiind repartizat tuturor locatarilor...