ACP TURN 78

...pentru informarea dvs.

 • Mărește dimensiunea fontului
 • Dimensiunea fontului normală
 • Micește dimensiunea fontului
Home Reabilitarea termica Repartizarea costurilor pentru caldura

Norme tehnice privind repartizarea consumurilor de energie termică - Ordinul ANRSC 343/2010

Email Imprimare PDF
Evaluare utilizator: / 17
Cel mai slabCel mai bun 

Ordinul A.N.R.S.C. NR. 343/13.07.2010  - Norme tehnice privind repartizarea consumurilor de energie termică între consumatorii din imobilele de tip condominiu, în cazul folosirii sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire şi apă caldă de consum,

 

Metodologie privind citirea, calculul şi repartizarea cheltuielilor individuale aferente energiei termice pentru încălzire în imobilele colective de tip condominal în care se montează repartitoare de costuri conform Ordinului A.N.R.S.C. NR. 343/13.07.2010, ce urmeaza a fi aplicata incepand cu sezonul de incalzire 2010-2011.

 

În baza Autorizatiei Nr. 14 / 05.03.2008 emisă de către A.N.R.S.C, prestatorul de servicii  va efectua calculele pentru:

 • Apartamente bransate la reteaua de termoficare si contorizate ;
 • Apartamente debransate de la reteaua de termoficare, cu sau fara sursa alternativa de incalzire;
 • Apartamente bransate la reteaua de termoficare si necontorizate;
 • Spaţiile cu alta destinatie decat cea de locuinta;
 • Coloane de transport agent termic ce traverseaza proprietatile individuale(spatii cu destinatie de locuinta sau cu alta destinatie);
 • Coloane de încălzire, altele decât cele aflate în proprietatea comună, coloane ce suplinesc lipsa caloriferelor ( de regulă în băi, bucătării sau holuri );
 • Cheltuieli comune aferente spaţiilor de folosinţă comună.

Conform legii, definim ca parti comune: „toatepărţile dintr-un condominiu care nu se află în proprietate individuală şi care sunt destinate folosirii în comun de către toţi proprietarii din acel condominiu. Proprietatea comună este indivizibilă şi este detinută de proprietarii apartamentelor sau spaţiilor cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, conform cotelor-părţi din proprietatea comună. Proprietatea comună include:

    a) toate părţile proprietăţii care sunt în folosinţă comună, ca de exemplu: terenul pe care este construită clădirea, curtea inclusă, fundaţia, structura de rezistenţă, acoperişul, terasele, coşurile de fum, scările, holurile, pivniţele, subsolurile, casa scării, spălătoriile, uscătoriile, tubulatura de gunoi, rezervoarele de apă, ascensoarele;

    b) toate instalaţiile condominiului aflate în folosinţă comună, cu care este înzestrată clădirea, ca de exemplu: conductele de apă caldă şi de încălzire care trec prin proprietatea comună şi la care pot fi racordate instalaţiile individuale de încălzire şi de apă caldă prin punctele de distribuţie din apartamente sau spaţiile cu altă destinaţie decât cea de locuinţă”

Repartizarea cantităţilor individuale pentru încălzire, aferente consumului de energie termică al instalaţiilor de încălzire aflate în proprietatea comună din spaţiile comune ale unui imobil de tip condominiu - casa scării, culoare, spălătorii, uscătorii, holuri şi alte spaţii comune - se face proporţional cu cota indiviză care revine fiecărui proprietar. 

Repartizarea cantităţilor individuale pentru încălzire, aferente consumurilor de energie termica ale instalaţiilor de încălzire aflate în proprietate comună, se aplică tuturor proprietarilor de apartamente sau de spaţii cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, indiferent dacă sunt sau nu racordati la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică.

 

           

 1. Reguli de citire a repartitoarelor de costuri

 

1.a. Citirea indecsilor repartitoarelor de costuri se efectueaza de catre prestator in perioada de furnizare a caldurii, conform prevederilor contractuale;

1.b. Daca repartitoarele de costuri dintr-un apartament sau spatiu cu alta destinatie nu pot fi citite, din motive intemeiate, în perioada stabilită pentru prelevarea datelor,unitatile de consum se considera a fi cele corespunzatoare:

            - unei perioade de calcul anterioare perioadei curente;

            - unei perioade de calcul similare perioadei curente;

           - ca medie a unitatilor consumate pe intreg imobilul;

Regularizarea se va face in luna următoare sau cu ocazia verificării anuale prin citirea memoriei repartitorului şi recalcularea repartizării pentru fiecare lună în parte pentru care s-au aproximat consumurile.

Repartitoarele de costuri aflate în exploatare trebuie să aibă posibilităţi de memorare a datelor lunare

pe o perioadă de minim 12 luni.( Art. 6. (1) din Norma tehnica aprobata prin Ordinul 343/2010).

2. In cazul in care citirile nu se pot efectua in toate camerele dintr-un spatiu cu destinatie de locuinta sau cu alta destinatie(defectiuni care nu se datoreaza unei interventii neautorizate), unitatile de consum necorectate, aferente acestor repartitoare se iau ca medie a unitatilor de consum necorectate de pe verticala incintei respective, pe perioada de la ultima verificare si cea curenta, la care se aplica factorul de conversie pentru corpul de incalzire in cauza;

3. In cazul in care defectiunea produsa apare in afara perioadei de garantie sau nu face obiectul garantiei, iar beneficiarul nu solicita inlocuirea repartitorului defect/deteriorate, calculul se va face ca pentru un spatiu necontorizat incepand cu luna urmatoare constatarii pana la remedierea situatiei.

4. Daca pe parcursul a 3 luni consecutive nu se permite citirea sau verificarea repartitoarelor de costuri intr-un spatiu cu destinatie de locuinta sau cu alta destinatie, unitatile de consum vor fi determinate ca pentru un apartament necontorizat.

5. In cazul in care proprietarul/locatarul unui apartament sau spatiu cu alta destinatie se modifica, se poate efectua la cerere, contra cost, o citire intermediara pentru defalcarea cheltuielilor pentru incalzire;

 

 1. Metodologia de calcul si repartizare a costurilor energiei termice;

 

1.Cantitatea de energie termică repartizată fiecărui proprietar se stabileşte, conform cap.II, art.4 din Norma tehnica A.N.R.S.C. aprobata prin Ord.343/2010, ca sumă între :

1.1. - cota parte din consumul comun din imobil

1.2. - consumul individual

 

 1. Consumul comun

Cantitatea de energie termică aferentă consumului comun dintr-un condominiu se stabileşte proporţional cu indicaţiile unuia sau mai multor repartitoare comune.

Cantitatea de energie termica aferenta consumului comun se repartizeaza proportional cu cota indiviza si se achita de toti proprietarii, indiferent daca sunt sau nu racordati la sistemul centralizat de distributie a energiei termice.

Cu excepţia cazurilor în care repartitorul comun se montează pe un corp de încălzire,acesta va fi montat pe conducta sau coloana de distribuţie străbătută de agentul termic care intră în condominiu reprezentând conducta de tur. Cheltuielile necesare montării şi exploatării repartitorului comun se suportă de toţi proprietarii din condominiu inclusiv de cei care sunt deconectaţi de la sistemul centralizat de alimentare cu energie termică, proporţional cu cota indiviză.(art.8 din Norma tehnica A.N.R.S.C. aprobata prin Ord.343/2010).

Inventarierea conductelor si coloanelor de distributie si a corpurilor de incalzire aflate in proprietatea comuna se realizeaza prin grija asociatiei de proprietari si va fi pusa la dispozitia prestatorului care exploateaza sistemele de repartizare a costurilor, in vederea determinarii suprafetei echivalenta termic.

Prestatorul va determina suprafetele echivalente termic ale corpurilor de incalzire, coloanelor, conductelor din apartamente, spatii cu alta destinatie si spatii comune.

Starea, materialul, grosimea si modul de izolare a conductelor si coloanelor din reteaua interioara de distributie se stabilesc de comun acord de catre prestator si asociatia de proprietari.

În cazul în care din motive bine justificate operatorii economici care exploatează repartitoare de costuri nu finalizează inventarierea suprafeţei echivalentă termic în subsolurile condominiilor în care sunt montate repartitoare de costuri, până la începutul sezonului de încălzire 2010 – 2011, se admite, numai pentru acest sezon de încălzire,utilizarea în calculele de repartizare a unei cote procentuale aferentă părţilor comune de 30 % din valoarea facturii pentru încălzire în lunile decembrie, ianuarie şi februarie şi de 50% din valoarea facturii în celelalte luni în care se furnizează agent termic pentru încălzire.(Ord.343, art.(2)).

 

1.2. Consumul individual

 

1.2.1. Apartamentele care sunt contorizate  cu repartitoare de cost vor plăti contravaloarea facturii de energie termică în baza calculului efectuat de către S.C. Elsaco Brunata S.R.L. după cum urmează:

 

 • după unităţile înregistrate de repartitoarele de cost, unităţi ce vor fi corectate cu factori de evaluare globala determinaţi în funcţie de tipul radiatorului ( material, număr de elemenţi, coeficient de cuplaj termic ) si factori de amplasare în funcţie de poziţia încăperilor pe orizontală şi verticală si faţă de punctele cardinale,  sub forma procentuala, din numărul real de unităţi, conform Anexei nr.1 la Norma tehnica A.N.R.S.C. aprobata prin Ordinul 343/2010.
 • dupa suprafaţa echivalentă termic a coloanele de transport agent termic ce traverseaza proprietatile individuale(spatii cu destinatie de locuinta sau cu alta destinatie) si unitatile de pe repartitorul comun, cf Normei tehnice aprobate prin Ordinul 343/2010.;
 • după suprafaţa echivalentă termic a coloanelor de încălzire ce traversează apartamentul dacă aceste coloane sunt folosite pentru încălzire ( suplinesc caloriferele ) si unitatile citite de pe repartitorul martor montat pe partile comune ;

  

Notă:  (2) În cazul încăperilor cu mai mulţi pereţi exteriori, factorul de amplasare (orientare) se stabileşte după peretele exterior cu orientarea cea mai defavorabilă.

           (3) Se consideră perete exterior doar peretele expus în totalitatea către exterior, inclusiv pereţii cu balcoane.

 

1.2.2. Apartamentele debranşate cu sau fara sursa alternativa de incalzire (detinatori de centrale de apartament, debransati total, fara alta sursa de incalzire) vor plăti contravaloarea facturii de energie termică în baza calculului efectuat de către prestator după cum urmează:

 • dupa suprafaţa echivalentă termic a coloanele de transport agent termic ce traverseaza proprietatile individuale(spatii cu destinatie de locuinta sau cu alta destinatie) si unitatile de pe repartitorul comun, cf Normei tehnice aprobate prin Ordinul 343/2010;
 • după suprafaţa echivalentă termic a coloanelor de încălzire ce traversează apartamentul dacă aceste coloane sunt folosite pentru încălzire ( suplinesc caloriferele ) si unitatile citite de pe repartitorul martor

montat pe partile comune ;

1.2.3. Apartamentele care nu sunt contorizate cu repartitoare de cost vor plăti contravaloarea facturii de energie termică în baza calculului efectuat de către prestator după cum urmează:

 • dupa suprafata echivalenta termic a corpurilor de incalzire din spatiul necontorizat, iar, in cazul in care nu se pot preleva informatii despre corpurile de incalzire, dupa suprafata utila ramasa incalzita, multiplicata cu un factor de majorare ;
 • dupa suprafaţa echivalentă termic a coloanele de transport agent termic ce traverseaza proprietatile individuale si unitatile de pe repartitorul comun, conform Normei tehnice aprobate prin Ordinul 343/2010;
 • după suprafaţa echivalentă termic a coloanelor de încălzire ce traversează apartamentul dacă aceste coloane sunt folosite pentru încălzire ( suplinesc caloriferele ), conform art.;
 • un apartament sau un spatiu cu alta destinatie se considera fara repartitoare de costuri in urmatoarele cazuri :

- cand nu sunt montate repartitoare;

- cand proprietarul renunta la repartitoarele de costuri;

- cand se constata violarea sigiliilor aplicate repartitoarelorsau robinetilor, modificarea/inlocuirea    corpului de incalzire fara stiinta prestatorului, modificarea pozitiei de montare a repartitoruluisau orice alte actiuni care denatureaza corectitudinea datelor inregistrate de repartitor;

- dupa implinirea a trei luni in care proprietarul nu permite accesul pentru citire/verificare;

- cand proprietarul refuza inlocuirea unui repartitor defect sau cu erori mai mare decat valorile admise de producator;

 

 • Consumul aferent fiecărui apartament sau spaţiu cu altă destinaţie, alimentat din reţeaua internă de distribuţie a agentului termic, care sunt considerate ca fiind fără repartitoare de costuri conform art. 5 alin. (3), se determină proporţional cu suprafaţa echivalentă termic a corpurilor de încălzire din spaţiul fără repartitoare sau, în lipsa acesteia, cu suprafaţa utilă a apartamentului, recalculat cu un coefficient de majorare.  Unităţile de consum alocate se corectează cu factorii de evaluare globala si de amplasare.(art 17 (1) din Norma tehnica aprobata prin Ordinul 343/2010 A.N.R.S.C.

 

 • Având în vedere că spatiile ce nu sunt contorizate nu pot face economie cu ajutorul robinetului termostatat vor plăti cu 10% mai mult(apartamente), respectiv 30% mai mult(spatii cu alta destinatie) mai mult decât raportul maxim de unităţi / metru pătrat suprafata echivalenta termic, a unui apartament contorizat cu repartitoare de cost si corectat cu factorul de conversie ; daca prestatorul nu poate face dovada ca  inventarierea corpurilor de incalzire nu se datoreaza culpei sale, numarul de unitati de consum aferente fiecarui apartament sau spatiu cu alta destinatie va fi majorat cu un coeficient de corectie in valoare de 1.35 pentru apartamente si repsectiv 3 pentru spatii cu alta destinatie, conform art.17(2c)) din Norma tehnica aprobata prin Ordinul 343/2010 A.N.R.S.C.

Dacă într-un apartament necontorizat s-au produs modificări asupra corpurilor de încălzire - tip, număr de elementi şi altele asemenea - fata de situaţia iniţială prevăzută în proiectul imobilului, se va recalcula suprafata utila care se ia în considerare la repartizarea cheltuielilor pentru încălzire utilizand factorul de recalculare precizat in art.3(17) din Norma tehnica A.N.R.S.C.

 

 • 2.  In cazul în care în condominiu există spaţii cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, alimentate de la branşamentul termic comun al condominiului şi pentru care nu este respectată încă prevederea de separare a instalaţiilor, repartizarea cheltuielilor cu energia termică pentru încălzire se face conform indicaţiilor repartitoarelor de costuri pentru încălzire montate în aceste spaţii, fără aplicarea factorilor de amplasare si functie desuprafaţa echivalentă termic a coloanele de transport agent termic ce traverseaza spatiul, precum si functie de unitatile de pe repartitorul comun, cf Normei tehnice aprobate prin Ord.343/2010;

 

În cazul în care proprietarii spaţiilor cu altă destinaţie decât cea de locuinţă nu asigură montarea repartitoarelor de costuri pentru încălzire, repartizarea cheltuielilor pentru încălzire se face proporţional cu suprafata echivalenta termic a corpurilor de incalzire, aplicand un coeficient de majorare cu 30%, in conformitate cu art.17(2)b) din Norma tehnica A.N.R.S.C.

 

 

Notă:          

Prezenta Metodologie privind citirea, calculul şi repartizarea cheltuielilor individuale aferente energiei termice pentru încălzire se completeaza cu dispozitiile Normei tehnice aprobate prin Ordinul 343/2010 A.N.R.S.C., precum si cu toate celelalte dispozitii legale aplicabile.

Prestatorul îşi rezervă dreptul de a modifica această metodologie de calcul, functie de noile reglementari legale din domeniu, aducând la cunoştinţa Asociaţiei de Locatari/Proprietari respectivele modificări.

 

 

  

 

Sus

Stiri

Bun venit pe site-ul ACP TURN'78 ! Pentru a vizualiza Lista de intretinere si Bugetul trebuie sa va creati un cont. ATENTIE ! Confirmati contul prin linkul primit in adresa dvs. de mail (un simplu click pe link si va veti intoarce pe site unde va puteti loga cu numele de utilizator si parola create la inregistrarea contului dvs.).  Valabil pentru membrii asociatiei.  Creeaza cont !